loading...

loading...
Liên quan đến thông tin nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình Đoàn Đức Liêm ký nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ trước thời điểm nghỉ hưu, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Trương Tấn Bốn - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.Theo ông Trương Tấn Bốn, về quy trình triển khai bổ nhiệm, điều động và chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, điều động, tất cả các cán bộ được bổ nhiệm và điều động đều nằm trong quy hoạch, kế hoạch giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020.
Và quy hoạch, kế hoạch này đã được tập thể lãnh đạo Sở thông qua, Giám đốc Sở phê duyệt và thông báo công khai.
"Việc bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm những cán bộ nói trên xuất phát từ nhu cầu cần bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục và khả năng, năng lực của cán bộ.
Danh sách cán bộ được ông Liêm ký quyết định điều động và bổ nhiệm
1. Ngày 20/8/2015: Bổ nhiệm ông Hà Văn Quý, Thạc sỹ Toán, Thư ký Hội đồng Trường THPT Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Ninh. Trường thiếu 01 phó hiệu trưởng.
2. Ngày 01/10/2015: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Cử nhân Anh văn, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Thư ký Hội đồng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Trường thiếu 01 phó hiệu trưởng.
3. Ngày 01/9/2015: Bổ nhiệm ông Phan Thành, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Phó trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Thường xuyên giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Thường xuyên thay bà Trần Thị Kim Tiến, trưởng phòng nghỉ hưu;
Bổ nhiệm ông Trần Quốc Thắng, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học thay bà Hồ Thị Hồng Hà, trưởng phòng nghỉ hưu.
4. Ngày 01/01/2016: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Thạc sỹ Ngữ văn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Thay ông Trương Đình Thách, Hiệu trưởng nghỉ hưu.
5. Ngày 18/01/2016: Bổ nhiệm ông Hồ Viết Cường, Thư ký Hội đồng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Thay thế vị trí của bà Nguyễn Thị Kim Oanh mới được bổ nhiệm Hiệu trưởng.
6. Ngày 01/02/2016: Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Tú, Thạc sỹ Vật Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu đến công tác tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng. Trường thiếu 01 phó hiệu trưởng.
7. Ngày 01/02/2016: Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Hùng, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Phan Bội Châu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu. Thay ông Bùi Ngọc Tú.
8. Ngày 4/3/2016: Bổ nhiệm bà Võ Thị Ngọc Chiến, Thạc sỹ Hóa học, Tổ trưởng tổ chuyên môn Trường THPT Đào Duy Từ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ, thay bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Hiệu trưởng được Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng từ ngày 01/3/2016.
9. Ngày 11/3/2016: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Trường, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học.
Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thạc sỹ Toán học, Tổ phó chuyên môn Trường THPT Đào Duy Từ đến công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Thay ông Dương Hoài Phương chuyển lên công tác tại Văn phòng Sở.
10. Ngày 10/3/2016: Điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Bé, Thạc sỹ Địa lý, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học đến công tác tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Thường xuyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, thay vị trí của ông Phan Thành mới được bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Thường xuyên.
11. Ngày 11/3/2016: Điều động ông Phương Hoài Phương, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, nguồn quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Sở giai đoạn 2015-2020 đến công tác tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, theo quy hoạch, kế hoạch của Sở.
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//