loading...

loading...
DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH THCSimages (1)STT
DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH THCSimages (1)
TẢI VỀ
1
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 136 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 6. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )  
chi tiết
2
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 7  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 125 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 7. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )  
chi tiết
3
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 8  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 73  trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 8. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )   
4
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 153 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )   

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//