loading...

loading...
DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD TIN HOC THPT - PHẦN 1


STT
ĐỀ TÀI NCKHSPUD TIN HOC THPT - PHẦN 1
TẢI VỀ
1
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Giải bài toán với dữ liệu lớn trong ngôn ngữ lập trình pascal ở bậc THPT (lớp 11)
2
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Tạo hứng thú học lập trình môn  tin học 11
3
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT:Nâng cao kết quả học tập các bài học chương IV: kiểu dữ liệu có cấu trúc thông qua việc sử dụng phương pháp vấn đáp, đàm thoại trong dạy học môn tin học 11 trường THPT
4
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Tạo ra tình huống có vấn đề trong tiết dạy bài toán và thuật toán môn tin học 10
5
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Phối hợp nhiều phương pháp giúp học sinh tìm hiểu về bài toán và thuật toán tin học 11
6
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Việc phân tích bài toán qua hệ thống câu hỏi và mô phỏng hoạt động của vòng lặp trong chương trình sẽ nâng cao kết quả sử dụng cấu trúc lặp trong giải các bài toán Tin học 11 cho học sinh trường THPT
7
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Đổi mới áp dụng công nghệ thông tin trong việc dạy bài “bài toán và thuật toán” sách giáo khoa môn tin học 10
8
Đề tài NCKHSPUD Tin học THPT: Nâng cao kết quả học tập  của học sinh thông  qua việc  kết hợp violet và powerpoint trong soạn giảng giáo án điện tử
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//