loading...

loading...
                             Tuyển tập GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ KHỐI TIỂU HỌC
 Giáo án ôn tập hè Khối Tiểu học được biên soạn với nội dung chi tiết sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học trong năm đồng thời kết hợp giới thiệu nhiều dạng bài mới của chương trình học đến với các em học sinh.
STT

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ KHỐI TIỂU HỌC

TẢI VỀ
 1
 GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ LỚP 1 LÊN LỚP 2 : Giáo án ôn tập hè Toán 1 lên lớp 2 được biên soạn với nội dung chi tiết sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học trong năm đồng thời kết hợp giới thiệu nhiều dạng bài mới của chương trinh lớp 2 đến với các em học sinh.
(Tài liệu gồm 56 trang - định dạng. DOC) 2
GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3 : Giáo án ôn tập hè Toán 2 lên lớp 3 được biên soạn với nội dung chi tiết sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học trong năm đồng thời kết hợp giới thiệu nhiều dạng bài mới của chương trinh lớp 3 đến với các em học sinh.
(Tài liệu gồm 41 trang - định dạng. DOC)3
GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN LỚP 4 : Giáo án ôn tập hè Toán 3 lên lớp 4 được biên soạn với nội dung chi tiết sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học trong năm đồng thời kết hợp giới thiệu nhiều dạng bài mới của chương trinh lớp 4 đến với các em học sinh.
(Tài liệu gồm39 trang - định dạng. DOC)4
GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ LỚP 4 LÊN LỚP 5 : Giáo án ôn tập hè Toán 4 lên lớp 5 được biên soạn với nội dung chi tiết sẽ giúp các thầy cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức môn Toán và Tiếng Việt đã học trong năm đồng thời kết hợp giới thiệu nhiều dạng bài mới của chương trinh lớp 5 đến với các em học sinh.
(Tài liệu gồm 34 trang - định dạng. DOC)

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//