loading...

loading...Bat buoc thi ngoai ngu de nang ngach cong chuc nha nuoc 2016 - Anh 1
Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi ngoại ngữ với các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.

Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi ngoại ngữ với các thứ tiếng như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.
Ngày 23/6, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định 1642/QĐ-BNV về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Một nội dung quan trọng trong đợt thi lần này, là bắt buộc phải thi một trong 5 ngoại ngữ như: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc dưới hình thức thi viết và phỏng vấn.
Theo đó, thời gian tổ chức các kỳ thi được chia thành 2 đợt là thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ tháng 8/2016 và kết thúc trước ngày 31/12/2016. Còn các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, ngành, địa phương được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức phải kết thúc trước ngày 31/12/2016.
Về nội dung và hình thức thi sẽ được chia làm 4 phần thi, bao gồm môn kiến thức chung, môn chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học văn phòng.
Bat buoc thi ngoai ngu de nang ngach cong chuc nha nuoc 2016 - Anh 1
Ảnh minh họa
Về môn kiến thức chung sẽ thi theo hình thức thi viết. Nội dung thi bao gồm kiểm tra kiến thức, năng lực, hiểu biết của cán bộ, công chức dự thi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước. Các vấn đề về quản lý hành chính nhà nước; về công vụ, công chức; về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Phân tích, đánh giá bình luận chính sách; phân tích các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự thi.
Về môn chuyên môn, nghiệp vụ sẽ thi theo hình thức thi viết và bảo vệ đề án với thời gian viết đề án là 8h và trình bày, bảo vệ đề án là 45 phút.
Về môn tin học văn phòng sẽ thi theo hình thức thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy tính. Nội dung thi sẽ là kiểm tra hiểu biết về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet ở trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Một nội dung quan trọng trong đợt thi cử công chức lần này là thi ngoại ngữ. Theo đó, với hình thức thi viết và phỏng vấn, thí sinh phải thi qua các hình thức kiểm tra kỹ năng nghe, nói, đọc, viết một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Còn đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương sẽ phải thi theo trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
Cách tính điểm theo thang điểm 100. Kết quả thi nâng ngạch để xác định người trúng tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ.
Điệp Anh

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//