loading...

loading...
Điểm chuẩn lớp 10 của tất cả các trường chuyên tại Hà Nôi năm học 2015-2016

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của mỗi trường chuyên tại Hà Nội, bạn soạn tin theo quy ước sau

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội-Amstecdam

1
Hà Nội-Amstecdam

1.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20140 gửi 8785
1.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20141 gửi 8785
1.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20142 gửi 8785
1.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20143 gửi 8785
1.5
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20144 gửi 8785
1.6
Chuyên Tiếng Trung
Soạn: HS 20145 gửi 8785
1.7
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20146 gửi 8785
1.8
Chuyên Toán
Soạn: HS 20147 gửi 8785
1.9
Chuyên Tin
Soạn: HS 20148 gửi 8785
1.10
Chuyên Lí
Soạn: HS 20149 gửi 8785
1.11
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20150 gửi 8785
1.12
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20151 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10  Chuyên Nguyễn Huệ
2
Chuyên Nguyễn Huệ

2.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20152 gửi 8785
2.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20153 gửi 8785
2.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20154 gửi 8785
2.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20155 gửi 8785
2.5
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20156 gửi 8785
2.6
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20157 gửi 8785
2.7
Chuyên Toán
Soạn: HS 20158 gửi 8785
2.8
Chuyên Tin
Soạn: HS 20159 gửi 8785
2.9
Chuyên Lí
Soạn: HS 20160 gửi 8785
2.10
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20161 gửi 8785
2.11
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20162 gửi 8785Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Chu Văn An

3
Chuyên Chu Văn An

3.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20163 gửi 8785
3.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20164 gửi 8785
3.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20165 gửi 8785
3.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20166 gửi 8785
3.5
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 20167 gửi 8785
3.6
Chuyên Toán
Soạn: HS 20168 gửi 8785
3.7
Chuyên Tin
Soạn: HS 20169 gửi 8785
3.8
Chuyên Lí
Soạn: HS 20170 gửi 8785
3.9
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20171 gửi 8785
3.10
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20172 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Sơn Tây
4
Chuyên Sơn Tây

4.1
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 20173 gửi 8785
4.2
Chuyên Sử
Soạn: HS 20174 gửi 8785
4.3
Chuyên Địa
Soạn: HS 20175 gửi 8785
4.4
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20176 gửi 8785
4.5
Chuyên Toán
Soạn: HS 20177 gửi 8785
4.6
Chuyên Tin
Soạn: HS 20178 gửi 8785
4.7
Chuyên Lí
Soạn: HS 20179 gửi 8785
4.8
Chuyên Hóa
Soạn: HS 20180 gửi 8785
4.9
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20181 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ĐHSP HN
5
Chuyên ĐHSP HN

5.1
Chuyên Toán
Soạn: HS 20182 gửi 8785
5.2
Chuyên Tin
Soạn: HS 20183 gửi 8785
5.3
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20184 gửi 8785
5.4
Chuyên Lý
Soạn: HS 20185 gửi 8785
5.5
Chuyên Hoá
Soạn: HS 20186 gửi 8785
5.6
Chuyên Văn
Soạn: HS 20187 gửi 8785
5.7
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20188 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên KHTN ĐHQGHN

6
Chuyên KHTN ĐHQGHN

6.1
Chuyên Toán
Soạn: HS 20189 gửi 8785
6.2
Chuyên Tin
Soạn: HS 20190 gửi 8785
6.3
Chuyên Lí
Soạn: HS 20191 gửi 8785
6.4
Chuyên Hoá
Soạn: HS 20192 gửi 8785
6.5
Chuyên Sinh
Soạn: HS 20193 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

7
Chuyên ngữ ĐHNN-ĐHQG HN

7.1
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 20195 gửi 8785
7.2
Chuyên Tiếng Nga
Soạn: HS 20196 gửi 8785
7.3
Chuyên Tiếng Pháp (thi Anh và thi Pháp)
Soạn: HS 20197 gửi 8785
7.4
Chuyên Tiếng Trung Quốc
Soạn: HS 20198 gửi 8785
7.5
Chuyên Tiếng Đức (thi Anh và thi Đức)
Soạn: HS 20199 gửi 8785
7.6
Chuyên Tiếng Nhật (thi Anh và thi Nhật)
Soạn: HS 20200 gửi 8785


Hà Nội, Xem điểm chuẩn, xem điểm chuẩn vào 10, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, Thành phố Hà Nội, 

Để biết dự kiến điểm chuẩn lớp 10 năm học 2016-2017 tại Hà Nội của chúng tôi, bạn soạn tin theo hướng dẫn sau


STT
Trươờng THPT
Soạn tin
1
Ba Vì
Soạn: HS 18845 gửi 8785
2
Bắc Lương Sơn
Soạn: HS 18846 gửi 8785
3
Bắc Thăng Long
Soạn: HS 18847 gửi 8785
4
Bất Bạt
Soạn: HS 18848 gửi 8785
5
Cao Bá Quát- Gia Lâm
Soạn: HS 18849 gửi 8785
6
Cao Bá Quát- Quốc Oai
Soạn: HS 18850 gửi 8785
7
Cầu Giấy
Soạn: HS 18851 gửi 8785
8
Chu Văn An
Soạn: HS 18852 gửi 8785
9
Chúc Động
Soạn: HS 18853 gửi 8785
10
Chương Mỹ A
Soạn: HS 18854 gửi 8785
11
Chương Mỹ B
Soạn: HS 18855 gửi 8785
12
Cổ Loa
Soạn: HS 18856 gửi 8785
13
Đa Phúc
Soạn: HS 18857 gửi 8785
14
Đại Cường
Soạn: HS 18858 gửi 8785
15
Đại Mỗ
Soạn: HS 18859 gửi 8785
16
Đan Phượng
Soạn: HS 18860 gửi 8785
17
Đoàn Kết-Hai Bà Trưng
Soạn: HS 18861 gửi 8785
18
Đông Anh
Soạn: HS 18862 gửi 8785
19
Đống Đa
Soạn: HS 18863 gửi 8785
20
Đồng Quan
Soạn: HS 18864 gửi 8785
21
Dương Xá
Soạn: HS 18865 gửi 8785
22
Hai Bà Trưng-Thạch Thất
Soạn: HS 18866 gửi 8785
23
Hoài Đức A
Soạn: HS 18867 gửi 8785
24
Hoài Đức B
Soạn: HS 18868 gửi 8785
25
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS 18869 gửi 8785
26
Hồng Thái
Soạn: HS 18870 gửi 8785
27
Hợp Thanh
Soạn: HS 18871 gửi 8785
28
Kim Anh
Soạn: HS 18872 gửi 8785
29
Kim Liên
Soạn: HS 18873 gửi 8785
30
Lê Lợi – Hà Đông
Soạn: HS 18874 gửi 8785
31
Lê Quý Đôn – Hà Đông
Soạn: HS 18875 gửi 8785
32
Lê Quý Đôn- Đống Đa
Soạn: HS 18876 gửi 8785
33
Liên Hà
Soạn: HS 18877 gửi 8785
34
Lưu Hoàng
Soạn: HS 18878 gửi 8785
35
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS 18879 gửi 8785
36
Lý Tử Tấn
Soạn: HS 18880 gửi 8785
37
Mê Linh
Soạn: HS 18881 gửi 8785
38
Minh Khai
Soạn: HS 18882 gửi 8785
39
Minh Phú
Soạn: HS 18883 gửi 8785
40
Minh Quang
Soạn: HS 18884 gửi 8785
41
Mỹ Đức A
Soạn: HS 18885 gửi 8785
42
Mỹ Đức B
Soạn: HS 18886 gửi 8785
43
Mỹ Đức C
Soạn: HS 18887 gửi 8785
44
Ngô Quyền-Ba Vì
Soạn: HS 18888 gửi 8785
45
Ngô Thì Nhậm
Soạn: HS 18889 gửi 8785
46
Ngọc Hồi
Soạn: HS 18890 gửi 8785
47
Ngọc Tảo
Soạn: HS 18891 gửi 8785
48
Nguyễn Du – Thanh Oai
Soạn: HS 18892 gửi 8785
49
Nguyễn Gia Thiều
Soạn: HS 18893 gửi 8785
50
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HS 18894 gửi 8785
51
Nguyễn Trãi – Thường Tín
Soạn: HS 18895 gửi 8785
52
Nguyễn Trãi- Ba Đình
Soạn: HS 18896 gửi 8785
53
Nguyễn Văn Cừ
Soạn: HS 18897 gửi 8785
54
Nhân Chính
Soạn: HS 18898 gửi 8785
55
Phạm Hồng Thái
Soạn: HS 18899 gửi 8785
56
Phan Đình Phùng
Soạn: HS 18900 gửi 8785
57
Phú Xuyên A
Soạn: HS 18901 gửi 8785
58
Phú Xuyên B
Soạn: HS 18902 gửi 8785
59
Phúc Lợi
Soạn: HS 18903 gửi 8785
60
Phúc Thọ
Soạn: HS 18904 gửi 8785
61
Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
Soạn: HS 18905 gửi 8785
62
Quang Minh
Soạn: HS 18906 gửi 8785
63
Quảng Oai
Soạn: HS 18907 gửi 8785
64
Quang Trung- Hà Đông
Soạn: HS 18908 gửi 8785
65
Quang Trung-Đống Đa
Soạn: HS 18909 gửi 8785
66
Quốc Oai
Soạn: HS 18910 gửi 8785
67
Sóc Sơn
Soạn: HS 18911 gửi 8785
68
Sơn Tây
Soạn: HS 18912 gửi 8785
69
Tân Dân
Soạn: HS 18913 gửi 8785
70
Tân Lập
Soạn: HS 18914 gửi 8785
71
Tây Hồ
Soạn: HS 18915 gửi 8785
72
Thạch Bàn
Soạn: HS 18916 gửi 8785
73
Thạch Thất
Soạn: HS 18917 gửi 8785
74
Thăng Long
Soạn: HS 18918 gửi 8785
75
Thanh Oai A
Soạn: HS 18919 gửi 8785
76
Thanh Oai B
Soạn: HS 18920 gửi 8785
77
Thượng Cát
Soạn: HS 18921 gửi 8785
78
Thường Tín
Soạn: HS 18922 gửi 8785
79
Tiền Phong
Soạn: HS 18923 gửi 8785
80
Tiến Thịnh
Soạn: HS 18924 gửi 8785
81
Tô Hiệu -Thường Tín
Soạn: HS 18925 gửi 8785
82
Trần Đăng Ninh
Soạn: HS 18926 gửi 8785
83
Trần Hưng Đạo- Hà Đông
Soạn: HS 18927 gửi 8785
84
Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân
Soạn: HS 18928 gửi 8785
85
Trần Nhân Tông
Soạn: HS 18929 gửi 8785
86
Trần Phú-Hoàn Kiếm
Soạn: HS 18930 gửi 8785
87
Trung Giã
Soạn: HS 18931 gửi 8785
88
Trung Văn
Soạn: HS 18932 gửi 8785
89
Trương Định
Soạn: HS 18933 gửi 8785
90
Tự Lập
Soạn: HS 18934 gửi 8785
91
Tùng Thiện
Soạn: HS 18935 gửi 8785
92
Ứng Hoà A
Soạn: HS 18936 gửi 8785
93
Ứng Hoà B
Soạn: HS 18937 gửi 8785
94
Vân Cốc
Soạn: HS 18938 gửi 8785
95
Vân Nội
Soạn: HS 18939 gửi 8785
96
Vân Tảo
Soạn: HS 18940 gửi 8785
97
Vạn Xuân – Hoài Đức
Soạn: HS 18941 gửi 8785
98
Việt Đức
Soạn: HS 18942 gửi 8785
99
Việt Nam –Ba Lan
Soạn: HS 18943 gửi 8785
100
Xuân Đỉnh
Soạn: HS 18944 gửi 8785
101
Xuân Giang
Soạn: HS 18945 gửi 8785
102
Xuân Khanh
Soạn: HS 18946 gửi 8785
103
Xuân Mai
Soạn: HS 18947 gửi 8785
104
Yên Hoà
Soạn: HS 18948 gửi 8785
105
Yên Lãng
Soạn: HS 18949 gửi 8785
106
Yên Viên
Soạn: HS 18950 gửi 8785

Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//