loading...

loading...
Đã có điểm trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại TPHCM năm học 2016 -2017

Năm học 2016-2017, các trường chuyên TPHCM tuyển sinh lớp 10 với số NV khác nhau.
Các trường chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định tuyển 2 NV: NV1 và NV2 vào mỗi lớp chuyên, các trường Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Huân, Củ Chi, Trung Phú, NK ĐHQG tuyển 1 NV. Riêng chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tuyển thêm NV3 và NV4 vào lớp không chuyên.

Các bạn thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2016-2017 tại TPHCM, soạn tịn:

HS dấucách Mã trường gửi 8785
STT
STT
Trường
Soạn tin
1
1
Chuyên Lê Hồng Phong


2
1,1
Chuyên Tiếng Anh - LHP
23080
Soạn: HS 23080 gửi 8785
3
1,2
Chuyên Hóa - LHP
23081
Soạn: HS 23081 gửi 8785
4
1,3
Chuyên Lý - LHP
23082
Soạn: HS 23082 gửi 8785
5
1,4
Chuyên Sinh - LHP
23083
Soạn: HS 23083 gửi 8785
6
1,5
Chuyên Tin - LHP
23084
Soạn: HS 23084 gửi 8785
7
1,6
Chuyên Toán - LHP
23085
Soạn: HS 23085 gửi 8785
8
1,7
Chuyên Tiếng Trung - LHP
23086
Soạn: HS 23086 gửi 8785
9
1,8
Chuyên Văn - LHP
23087
Soạn: HS 23087 gửi 8785

1,9
Chuyên Tiếng Nht - LHP
23088
Soạn: HS 23088 gửi 8785
10
1.10
Lớp không chuyên - LHP
23089
Soạn: HS 23089 gửi 8785
11
2
Chuyên Trần Đại Nghĩa


12
2,1
Chuyên Tiếng Anh - TĐN
23090
Soạn: HS 23090 gửi 8785
13
2,2
Chuyên Hóa  - TĐN
23091
Soạn: HS 23091 gửi 8785
14
2,3
Chuyên Lý  - TĐN
23092
Soạn: HS 23092 gửi 8785
15
2,4
Chuyên Sinh  - TĐN
23093
Soạn: HS 23093 gửi 8785
16
2,5
Chuyên Toán  - TĐN
23094
Soạn: HS 23094 gửi 8785
17
2,6
Chuyên Văn  - TĐN
23095
Soạn: HS 23095 gửi 8785
18
2,7
Lớp không chuyên  - TĐN
23096
Soạn: HS 23096 gửi 8785
19
3
Nguyễn Thượng Hiền


20
3,1
Tiếng Anh - NTH
23097
Soạn: HS 23097 gửi 8785
21
3,2
Hóa - NTH
23098
Soạn: HS 23098 gửi 8785
22
3,3
Lý - NTH
23099
Soạn: HS 23099 gửi 8785
23
3,4
Sinh - NTH
23100
Soạn: HS 23100 gửi 8785
24
3,5
Toán - NTH
23101
Soạn: HS 23101 gửi 8785
25
3,6
Văn - NTH
23102
Soạn: HS 23102 gửi 8785
26
4
Gia Định


27
4,1
Tiếng Anh - GĐ
23103
Soạn: HS 23103 gửi 8785
28
4,2
Hóa - GĐ
23104
Soạn: HS 23104 gửi 8785
29
4,3
Lý - GĐ
23105
Soạn: HS 23105 gửi 8785
30
4,4
Toán - GĐ
23106
Soạn: HS 23106 gửi 8785
31
4,5
Văn - GĐ
23107
Soạn: HS 23107 gửi 8785


Tin - GĐ
23108
Soạn: HS 23108 gửi 8785
32
5
Mạc Đĩnh Chi


33
5,1
Tiếng Anh - MĐC
23109
Soạn: HS 23109 gửi 8785
34
5,2
Hóa - MĐC
23110
Soạn: HS 23110 gửi 8785
35
5,3
Lý - MĐC
23111
Soạn: HS 23111 gửi 8785
36
5,4
Sinh - MĐC
23112
Soạn: HS 23112 gửi 8785
37
5,5
Toán - MĐC
23113
Soạn: HS 23113 gửi 8785
38
5,6
Văn - MĐC
23114
Soạn: HS 23114 gửi 8785
39
6
Nguyễn Hữu Cầu


40
6,1
Tiếng Anh - NHC
23115
Soạn: HS 23115 gửi 8785
41
6,2
Hóa - NHC
23116
Soạn: HS 23116 gửi 8785
42
6,3
Lý - NHC
23117
Soạn: HS 23117 gửi 8785
43
6,4
Toán - NHC
23118
Soạn: HS 23118 gửi 8785
44
7
Nguyễn Hữu Huân

Soạn: HS  gửi 8785
45
7,1
Tiếng Anh - NHH
23119
Soạn: HS 23119 gửi 8785
46
7,2
Hóa - NHH
23120
Soạn: HS 23120 gửi 8785
47
7,3
Lý - NHH
23121
Soạn: HS 23121 gửi 8785
48
7,4
Toán - NHH
23122
Soạn: HS 23122 gửi 8785
49
7,5
Văn - NHH
23123
Soạn: HS 23123 gửi 8785
50
8
Củ Chi


51
8,1
Tiếng Anh - CC
23124
Soạn: HS 23124 gửi 8785
52
8,2
Hóa - CC
23125
Soạn: HS 23125 gửi 8785
53
8,3
Lý Củ Chi
23126
Soạn: HS 23126 gửi 8785
54
8,4
Toán - CC
23127
Soạn: HS 23127 gửi 8785
55
9
Trung Phú


56
9,1
Tiếng Anh - TP
23128
Soạn: HS 23128 gửi 8785
57
9,2
Hóa - TP
23129
Soạn: HS 23129 gửi 8785
58
9,3
Lý - TP
23130
Soạn: HS 23130 gửi 8785
59
9,4
Toán - TP
23131
Soạn: HS 23131 gửi 8785
60
10
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 1


61
10,1
Toán
23132
Soạn: HS 23132 gửi 8785
62
10,2
Tin
23133
Soạn: HS 23133 gửi 8785
63
10,3
23134
Soạn: HS 23134 gửi 8785
64
10,4
Hóa
23135
Soạn: HS 23135 gửi 8785
65
10,5
Sinh
23136
Soạn: HS 23136 gửi 8785
66
10,6
Tiếng Anh
23137
Soạn: HS 23137 gửi 8785
67
10,7
Văn
23138
Soạn: HS 23138 gửi 8785
68
10,8
Không chuyên
23139
Soạn: HS 23139 gửi 8785
69
11
NK - ĐHQG TPHCM: Cơ s 2


70
11,1
Toán
23140
Soạn: HS 23140 gửi 8785
71
11,2
23141
Soạn: HS 23141 gửi 8785
72
11,3
Hóa
23142
Soạn: HS 23142 gửi 8785
73
11,4
Tiếng Anh
23143
Soạn: HS 23143 gửi 8785
74
11,5
Văn
23144
Soạn: HS 23144 gửi 8785

 Xem điểm chuẩn, Tin tức, Tin tuyển sinh, Tin giáo dục, HCM, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. HCM
Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//