loading...

loading...


DANH MỤC ĐỀ TÀI SKKN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  THCS - PHẦN 1

STT
            ĐỀ TÀI SKKN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  THCS - PHẦN 1
TẢI VỀ
1

Đề tài SKKN Công tác chủ nhiệm THCS:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH   (gồm 12 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
2 Đề tài SKKN Công tác chủ nhiệm THCS:  MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CHƯA NGOAN Ở LỚP CHỦ NHIỆM   (gồm 20 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
3
Đề tài SKKN Công tác chủ nhiệm THCS:  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  (gồm 16 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

4
Đề tài SKKN Công tác chủ nhiệm THCS:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC CỦA LỚP CHỦ NHIỆM.  (gồm 7 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

  Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//