loading...

loading...
        DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS - PHẦN 2
Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
Bấm vào đây


 DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS - PHẦN 2


STT     DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS - PHẦN 2
TẢI VỀ
1
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TIẾNG VIỆT – TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 (gồm 9 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
2
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH TỰ HỌC TỐT MỘT TIẾT NGỮ VĂN  TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7  (gồm 13 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
3
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢPTRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

4
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:RÈN KỸ NĂNG LÀM VĂN BIỂU CẢM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ  (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//