loading...

loading...

 22/02/2016 09:11 am

Đại học Trà Vinh công bố phương án tuyển sinh và các tổ hợp môn xét tuyển năm 2016. Cụ thể như sau:


Tên trường. Ngành học.
hiệu
trường
Mã ngành
Môn thi/ xét tuyên
Tổng chỉ tiêu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 
DVT
Số 126 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, Tp. Trà Vinh. ĐT: (074)3855944; 3855247 Website: www.tvu.edu.vn
Các ngành đào tạo đại học:
Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm ngữ văn Khmer Nam Bộ)
D140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Biêu diễn nhạc cụ truyên thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân khấu cải lương)
D210210
Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ năng âm nhạc
Ngôn ngữ Khmer
D220106
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Văn hóa các dân tộc thiêu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học)
D220112
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
D510102
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
D510201
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử
D510301
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Xét nghiệm Y học
D720332
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
D510303
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
D510401
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Tiêng Anh
Công nghệ thông tin
D480201
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Hóa, Tiêng Anh
Công nghệ thực phẩm
D540101
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Tiêng Anh
Điều dưỡng
D720501
Toán, Sinh, Hóa
Giáo dục mầm non
D140201
Ngữ văn, Năng khiêu, Toán Ngữ văn, Năng khiêu, Lịch sử Ngữ văn, Năng khiêu, Địa lý
Ngôn ngữ Anh
D220201
Toán, Tiêng Anh, Ngữ Văn Toán, Tiêng Anh, Lịch sử
Dược học
D720401
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh
Kinh tế
D310101
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh
Kế toán
D340301
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh
Luật
D380101
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
Y đa khoa
D720101
Toán, Hóa, Sinh
Quản trị kinh doanh
D340101
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh
Nông nghiệp
D620101
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiếng Anh
Nuôi trồng thủy sản
D620301
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiếng Anh
Răng - Hàm - Mặt
D720601
Toán, Hóa, Sinh
Tài chính - Ngân hàng
D340201
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng
D340406
Ngữ Văn, Lịch sử; Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí
Thú y
D640101
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiếng Anh
Y tế Công cộng
D720301
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Biêu diễn nhạc cụ truyên thống (Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Khmer Nam Bộ, Nghệ thuật sân khấu cải lương, Thiết kế thời trang biểu diễn)
C210210
Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Kỹ năng âm nhạc
Công nghệ chế biến thủy sản
C540105
Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
C510201
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyên thông
C510302
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
C510301
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiếng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
C510103
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn
Công nghệ thực phẩm
C540102
Toán, Hóa, Lý Toán, Hóa, Sinh Toán, Hóa, Tiêng Anh
Công nghệ thông tin
C480201
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Hóa, Tiêng Anh
Công tác xã hội
C760101
Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lí
Điều dưỡng
C720501
Toán, Hóa, Sinh
Dược
C720401
Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh
Giáo dục mầm non
C140201
Ngữ văn, Năng khiêu, Toán Ngữ văn, Năng khiêu, Lịch sử Ngữ văn, Năng khiêu, Địa lí
Giáo dục tiểu học
C140202
Toán, Ngữ văn, Lý Toán, Ngữ văn, Hóa Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí
Kế toán
C340301
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh
Khoa học Thư viện
C320202
Toán, Lý, Hoá Lịch sử, Ngữ Văn, Địa lí Lịch sử, Ngữ văn, Toán Lịch sử, Ngữ văn, Tiêng Anh
Nuôi trồng thủy sản
C620301
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiêng Anh
Phát triển nông thôn
C620116
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiêng Anh
Quản trị kinh doanh
C340101
Toán, Lý,Hóa Toán, Lý, Tiêng Anh Toán, Lý, Ngữ văn Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh
Quản trị văn phòng
C340406
Ngữ Văn, Lịch sử; Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh Tiêng Anh, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Địa lí
Dịch vụ thú y
C640201
Toán, Sinh, Lý Toán, Sinh, Hóa Toán, Sinh, Tiêng Anh
Tiếng Anh
C220201
Toán, Tiêng Anh, Ngữ Văn Toán, Tiêng Anh, Lịch sử
Tiếng Khmer
C220106
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiêng Anh
Văn hóa các dân tộc thiêu số Việt Nam (Văn hoá Khmer Nam Bộ, Văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ, Mê Kông học)
C220112
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiêng Anh
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)
C220113
Tiêng Anh, Ngữ Văn, Toán Địa lý, Ngữ văn, Tiêng Anh Địa lý, Ngữ Văn, Lịch sử Địa lý, Ngữ Văn, Toán
Xét nghiệm Y học
C720332
Toán, Lý, Hóa Toán, Sinh, Hóa
 
-  Vùng tuyên sinh: Tuyên sinh trong cả nước
-  Phương thức TS:
+ Các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, sư phạm: Trường tuyên sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Các ngành còn lại: Trường tuyên sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT.
-    Tuyên sinh hệ dự bị đại học: xét tuyên dựa vào kết quả các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia.
-    Đối với ngành Giáo dục mầm non, Biêu diễn nhạc cụ truyền thống thí sinh sẽ dự thi môn năng khiếu do Trường tổ chức.
-  Ký túc xá: 4300 chỗ.
-  Học phí: theo quy định của Chính phủ.
-   Các thông tin khác thí sinh xem trong thông báo tuyên sinh của Trường.
Ngành Đại học Ngôn ngữ Anh và ngành Cao đẳng Tiếng Anh: môn Tiếng Anh nhân hê số 2------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng


loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//