loading...

loading...
                                                   DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS - PHẦN 1
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
STT
ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN NGỮ VĂN 7 THCS - PHẦN 1
TẢI VỀ
1
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ  GIỜ DẠY VĂN BẢN NHẬT DỤNG VĂN BẢNCA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG (NGỮ VĂN 7- TẬP 2)  (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
2
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN LỚP 7  (gồm 13 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
3
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA MỘT SỐ THỂ THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7  (gồm 8 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

4
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY THƠ TỨ TUYỆT HỒ CHÍ MINH Ở KHỐI 7, 8. (gồm 14 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.
5
Đề tài NCKHSPUD Môn Ngữ Văn 7: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY THƠ ĐƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ  VĂN 7  (gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn  Ngữ Văn THCS  tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn.

 ------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//