loading...

loading...

DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 6
Dưới đây là tài liệu dạy và học môn Toán lớp 5. 

Tài liệu giúp giáo viên tham khảo trong dạy học toán 1, PHHS tham khảo để dạy con.


Không cần đăng ký đăng nhập, bạn vẫn có thể tải Tài liệu Toán 5STT
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 – PHẦN 6
Tải về
1
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 :  15 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 5              
(gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)
2
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : 29 ĐỀ TOÁN LỚP 5 – ÔN TẬP TOÁN LỚP 5
 ( gồm 20  trang)
Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)
3
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 : CÁC ĐỀ KHẢO SÁT THI HỌC SINH GIỎI
( gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)
4
TÀI LIỆU MÔN TOÁN LỚP 5 :  PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI ( Có lời giải chi tiết)
  ( gồm 9 trang)  
Tài liệu dành cho giáo viên tiểu học , phụ huynh và học sinh yêu thích toán tiểu học tham khảo)
Tailieusupham.com------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//