loading...

loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Tiền Giang
Sở GD&ĐT Tiền Giang đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT không chuyên và điểm chuẩn từng môn chuyên của trường THPT chuyên.

Để biết điểm chuẩn từng trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin như sau
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HB 23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HB 23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HB 23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HB 23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HB 23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HB 23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HB 23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HB 23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB 23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HB 23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HB 23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HB 23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HB 23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB 23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB 23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB 23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB 23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB 23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB 23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HB 23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HB 23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HB 23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HB 23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HB 23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HB 23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HB 23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HB 23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HB 23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HB 23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HB 23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HB 23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HB 23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HB 23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HB 23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HB 23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HB 23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HB 23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HB 23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HB 23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HB 23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HB 23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HB 23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HB 23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HB 23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HB 23395 gửi 8785
Mời bạn tham khảo

Để xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau
Soạn: HB daucach 53SBD gửi 8785
Trong đó:
53 là mã tỉnhTiền Giang
SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (53SBD viết liền)
daucach là khoảng trống
Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 
Soạn tin: HB 53110001 gửi 8785
Để xem thứ tự tổng điểm của bạn so với tổng thí sinh dự thi bạn soạn tin:
Soạn: HB daucach 153SBD gửi 8785
Trong đó:
153là mã tỉnh Tiền Giang (Quy ước lấy thứ tự)
SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (153SBD viết liền)
daucach là khoảng trống
Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 
Soạn tin: HB 1530001 gửi 8785
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang các năm

Dữ liệu giúp thí sinh phân tích, lựa chọn trường thi hợp lí, vừa sức học của mình. Dữ liệu điểm thi phục vụ hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Tiền Giang.

Để biết điểm chuẩn từng trường THPT tại Tiền Giang bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đây: 

Soạn tin: HB dấu cách Mãtrường gửi 8785 


Cách soạn tin lấy điểm chuẩn từng trường như sau
Trường
Soạn tin
Bình Đông
Soạn HB 11736 gửi 8785
Bình Phục Nhứt
Soạn HB 11737 gửi 8785
Cái Bè
Soạn HB 11738 gửi 8785
Chợ Gạo
Soạn HB 11739 gửi 8785
Đốc Binh Kiều
Soạn HB 11740 gửi 8785
Dưỡng Điềm
Soạn HB 11741 gửi 8785
Gò Công
Soạn HB 11742 gửi 8785
Gò Công Đông
Soạn HB 11743 gửi 8785
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HB 11744 gửi 8785
Lê Thanh Hiền
Soạn HB 11745 gửi 8785
Lê Văn Phẩm
Soạn HB 11746 gửi 8785
Long Bình
Soạn HB 11747 gửi 8785
Lưu Tấn Phát
Soạn HB 11748 gửi 8785
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HB 11749 gửi 8785
Ngô Văn Nhạc
Soạn HB 11750 gửi 8785
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HB 11751 gửi 8785
Nguyễn Văn Côn
Soạn HB 11752 gửi 8785
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HB 11753 gửi 8785
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HB 11754 gửi 8785
Phạm Thành Trung
Soạn HB 11755 gửi 8785
Phan Việt Thống
Soạn HB 11756 gửi 8785
Phú Thạnh
Soạn HB 11757 gửi 8785
Phước Thạnh
Soạn HB 11758 gửi 8785
Rạch Gầm NV2: Xoài Mút
Soạn HB 11759 gửi 8785
Tân Hiệp
Soạn HB 11760 gửi 8785
Tân Phước
Soạn HB 11761 gửi 8785
Tân Thới
Soạn HB 11762 gửi 8785
Thiên Hộ Dương
Soạn HB 11763 gửi 8785
Thủ Khoa Huân
Soạn HB 11764 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn HB 11765 gửi 8785
Trần Văn Hoài
Soạn HB 11766 gửi 8785
Trương Định
Soạn HB 11767 gửi 8785
Tứ Kiệt
Soạn HB 11768 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn HB 11769 gửi 8785
Vĩnh Kim 
Soạn HB 11770 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn HB 11771 gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HB 11772 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HB 11773 gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HB 11774 gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HB 11775 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn HB 11776 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HB 11777 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HB 11778 gửi 8785
Chuyên hệ Không chuyên
Soạn HB 11779 gửi 8785
Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang các năm
Cách 2.Truy cập website của sở giáo dục Tỉnh Tiền Giang: Ngoài cách nhắn tin để đăng ký điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016-2017 tại Tỉnh Tiền Giang bạn cũng có thể truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Tiền Giang để xem điểm chuẩn (Cách này hơi lâu, có thể nghẽn mạng)
Cách 3. Đến trường THPT nơi bạn đăng ký dự tuyển: Khi có điểm chuẩn vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang công bố và gửi về các trường, các trường sẽ dán điểm chuẩn vào bảng tin. Bạn có thể đến để xem điểm chuẩn trường bạn dự tuyển.
Cách 4. Đọc báo giấy: Trên tờ báo của Tỉnh Tiền Giang khi Sở GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang có quyết định điểm chuẩn thì tờ báo này có thể sẽ đăng tin. Bạn có thể mua về để xem.


Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016.
Xem điểm chuẩn vào lớp 10,Tỉnh Tiền Giang, Điểm chuẩn vào 10 Tỉnh Tiền Giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10
Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây ------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//