loading...

loading...
DANH MỤC TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN - Phần 1
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.


STT
DANH MỤC TÀI LIỆU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN- Phần 1
TẢI VỀ
1
HỆ THỐNG CÁC DẠNG BÀI TOÁN THI THPT QUỐC GIA
(gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
2
TỔNG HỢP VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN KHÔNG GIAN QUA CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ CÁC NĂM TRƯỚC(gồm 35trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
3
30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA (Có kèm đáp án )-  PHẦN 1
(gồm 90 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

4
 30 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA ( 2014-2015 )
-  PHẦN 2
(gồm 30 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
5
67 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA TRÊN TOÀN QUỐC (2014-2015 ) -  PHẦN 3
(gồm 500 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
6
266 ĐỀ THI THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA-  PHẦN 4
(gồm 266 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

 Danh mục, Chuyên đề ôn thi THPT Quốc Gia, Thi THPT Quốc Gia,  Bồi dưỡng HSG,Giáo án Toán 12, Chuyên đề,  Toán 12, 
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//