loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN


STT
CHUYÊN ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIAimages (1) – MÔN TOÁN
TẢI VỀ
1
Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 1:images (1)
CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ
(gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
2 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 2:images (1)
PHƯƠNG TRÌNH- BẤT PHƯƠNG TRÌNH- HỆ PHƯƠNG TRÌNH
MŨ- LÔGARIT
 (gồm 9 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
3 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 3:images (1)
TÍCH PHÂN
(gồm 20 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.

4 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 4:images (1)
 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ
(gồm 20 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
5 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 5:images (1)
LƯỢNG GIÁC
 (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
6 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 6:images (1)
PHƯƠNG TRÌNH-BÂT PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH
 VÔ TỶ
 (gồm 19 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
7 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 7:images (1)
SỐ PHỨC- ĐẠI SỐ TỔ HỢP
 (gồm 7 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
8 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 8:images (1)
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
 (gồm 14 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
9 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 9:images (1)
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
 (gồm 12 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
10Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : Chuyên đề 10:images (1)
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
 (gồm 22 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
11 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 11:images (1)
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT – GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ ĐỊNH LÝ LAGRANGE
(gồm 12 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
12 Chuyên đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia – Môn Toán : 
Chuyên đề 12:images (1)
ĐỀ THI TỰ LUYỆN
(Đề thi minh họa cấu trúc thi THPT Quốc Gia, có kèm theo đáp án chi tiết)
 (gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT ôn thi THPT Quốc gia,  tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.


loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//