loading...

loading...

 


DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN Toán THCS(Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán THCS. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   


STT
DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN Toán THCS
TẢI VỀ
1
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 6  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 136 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 6. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   
chi tiết
2
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 7  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 110 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 7. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   
chi tiết
3
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 8  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 101 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 8. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   
chi tiết
4
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 110 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Toán lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Toán tham khảo  )   
chi tiết
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//