loading...

loading...
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT- PHẦN 1 download  (Bộ tài liệu gồm 215 trang -Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)STTTÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT - PHẦN 1
Tải về

1Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)

Chi tiết
2Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 2: HỆ PHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
3Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 3: HÀM SỐ

(HÀM SỐ BẬC NHẤT, HÀM SỐ BẬC HAI)

 (Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
4Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
Chuyên đề 4:GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

 HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 (Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
5Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 5:HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
6Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 6:TỨ GIÁC NỘI TIẾP

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiết
7Tài liệu ôn thi môn Toán vào lớp 10 THPT :
  Chuyên đề 7: CÁC BÀI TOÁN QUỸ TÍCH TỔNG HỢP

(Tài liệu dành cho giáo viên luyện thi  và học sinh tự học tham khảo ôn thi vào lớp 10 THPT)
Chi tiếtDANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 THPT - PHẦN 1
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//