loading...

loading...
DANH MỤC CÁC TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM (P1) 

Dưới đây là danh mục các tình huống ứng xử sư phạm. Các tình huống này đều đã tham gia dự thi cấp tỉnh.
ĐỊnh dạng: Các tình huống ứng xử sư phạm đều có định dạng word, có thể sửa được.
Ap dụng: Tham khảo viết SKKN, viết bài dự thi ứng xử sư phạm.STTdownloadTÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM (P1) 
TẢI VỀ

1TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 1 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)

2TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 2 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)

3
TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 3 (Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)4
TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 4download (Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)5
TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM- Phần 5 download(Các tình huống thường gặp trong các kì thi giáo viên Giỏi, giáo viên chủ nhiệm Giỏi, thi nghiệp vụ sư phạm )  (Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên sư phạm)loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//