loading...

loading...
Tuyển tập SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9 (Phần VI)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …STT
Tên SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9
Số trang
Tải về
1
SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: “hướng dẫn khai thác kiến thức từ bài tập ? trong dạy học môn toán đại số lớp 9”.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

202
SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số biện pháp, giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém môn toán.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

203
SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: giúp học sinh củng cố kiến thức về hàm số bậc nhất  y = ax + b (a khác 0)
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

204
SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận dụng bđt côsi vào giải các bài toán tìm cực trị(đại số)
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

205
SKKN – Đề tài NCKHSP toán 9: một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm quen và tiến tới giải tốt các bài cần áp dụng hệ thức vi – ét
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tham khảo Phương pháp giảng dạy toán 9 …

20


Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSP toán 9 (Phần VI)
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//