loading...

loading...
Tuyển tập Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán Lớp 5


STT

Tuyển tập Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán Lớp 5Số trang
Tải về

1Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh yếu, kém môn toán  ở lớp 5
13

Tải về
2Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: “một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy – học các yếu tố hình học môn toán 5 thông qua việc sử dụng phương pháp trực quan và phần mềm powerpoint”
21

Tải về
3Đề tài Nghiên cu KHSPUD môn Toán lớp 5: một số giải pháp chỉ đạo góp phần  nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán lớp 5
26

Tải về
4

Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao chất lượng giảng dạy chương hình học  trong môn toán lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (trường tiểu học)24

Tải về
5Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: dạy toán lớp 5 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
42

Tải về
6Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: nâng cao kết quả học tập các bài học về phép cộng số thập phân cho học sinh lớp 5 thông qua việc ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy học
25

Tải về
7Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5: một số biện pháp giúp học sinh  lớp 4- 5 học tốt phần so sánh phân số
51

Tải về
8Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán lớp 5:  một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt dạng toán chuyển động đều
25

Tải vềTuyển tập Đề tài Nghiên cứu KHSPUD môn Toán Lớp 5 - In được luôn
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//