loading...

loading...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10
 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Kho sáng kiến kinh nghiệm, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT, SKKN THPT, THPT, 

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học môn Sinh học, Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Sinh học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ...STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 11-12Chi tiết
1SKKN Sinh học 11: sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức về giáo dục giới tính vào nội dung bài 47 sách giáo khoa sinh 11 cơ bản: “Điều khiển sinh sản ở động vật – mục II: sinh đẻ có kế hoạch ở người”.Tải về
2SKKN Sinh học 11: sử dụng câu hỏi để nâng cao hiệu quả trong dạy học sinh học trung học phổ thôngTải về
3SKKN Sinh học 12: nâng cao hiệu quả giảng dạy sinh học 12 thông qua phương pháp giải nhanh bài toán trắc nghiệm về quy luật phân li độc lập”.Tải về
4SKKN Sinh học 12:sử dụng câu hỏi để nâng cao hiệu quả trong dạy học sinh học trung học phổ thôngTải về
5SKKN Sinh học 12: “ứng dụng công nghệ sinh học thực vật trong nông nghiệp”Tải về
6SKKN Sinh học 12:nâng cao hiệu quả dạy học sinh học 12 bằng sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạyTải về
7SKKN Sinh học 12: Thiết kế và sử dụngbài giảng điện tử sinh học 12 theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiệnTải về
8SKKN Sinh học 12:một số phương pháp giải câu hỏi và bài tập tiến hóa sinh học 12 – thptTải về
9SKKN Sinh học 12:xây dựng và sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề vào một số bài thuộc về một số bài trong chương II: tính quy luật của hiện tượng di truyền trong sách sinh học 12 và đưa vào giảng dạy các bài này bằng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề.Tải vềDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 11-12
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//