loading...

loading...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10
 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Kho sáng kiến kinh nghiệm, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT, SKKN THPT, THPT, 

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học môn Sinh học, Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Sinh học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ...


STTDanh mục Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 12Tải về
1SKKN Sinh học 12: câu lạc bộ các bạn trẻ yêu thích sinh họcChi tiết
2SKKN Sinh học 12: phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể đối với gen trên nst thường và gen trên nst giới tínhChi tiết
3SKKN Sinh học 12: sử dụng kiến thức prôtêin và enzim để giải thích cơ sở phân tử của quy luật tương tác genChi tiết
4SKKN Sinh học 12: hướng dẫn học sinh tìm hiểu và vận dụng bài 21 – sinh học 12 nâng caoChi tiết
5SKKN Sinh học 12: thiết kế bản đồ tư duy trong dạy – học sinh học 12Chi tiết
6SKKN Sinh học 12: phương pháp so sánh khi giảng dạy mục quan hệ khác loài trong bài môi trường và các nhân tố sinh thái.Chi tiết
7SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập về liên kết gen và hoán vị genChi tiết
8SKKN Sinh học 12: một vài trao đổi khi dạy bài ‘‘cấu trúc di truyền của quần thể” (tiết 2) để nâng cao tính tích cực học tập của học sinhChi tiết
9SKKN Sinh học 12: phương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của menđen sinh học 12Chi tiết
10SKKN Sinh học 12: phương pháp khai thác và sử dụng kênh hình trong dạy học sinh học và một số hình ảnh, sơ đồ trong chương di truyền – biến dịChi tiếtDanh mục Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 12 - Phần II
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//