loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11 (PHẦN 1)
 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Kho sáng kiến kinh nghiệm, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT, SKKN THPT, THPT, 
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học môn Sinh học, Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Sinh học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ...


STT
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 11 (PHẦN 1)
Tải về
1
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 11 : SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG BÀI 47 SÁCH GIÁO KHOA SINH 11 CƠ BẢN:  “ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT -MỤC II: SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI”.
2
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 11 : SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG


loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//