loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 10 (PHẦN 1)

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT Phần 10
 Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Kho sáng kiến kinh nghiệm, Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT, SKKN THPT, THPT, 
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THPT(SKKN Sinh học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học THPT (NCKHSPUD Sinh học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Sinh học THPT, Nghiên cứu tự học môn Sinh học, Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Sinh học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ...


STT
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 (PHẦN 1)
Tải về
1
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THỰC HÀNH “QUAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT” SINH HỌC 10 - BAN CƠ BẢN Ở TRƯỜNG THPT
2
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 :NÂNG CAO HIU QUS DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DY HC SINH HC TẾ BÀO ( SINH HC 10)
3
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 : “PHÂN TÍCH NỘI DUNG – THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHẰM MỤC ĐÍCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIỜ LÊN LỚP ” - SINH HỌC 10 CƠ BẢN.
4
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 : PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG III "CON NGƯỜI DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG"
5
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 10 : RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU BẰNG CÁCH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH VIẾT TIỂU LUẬN TRONG  DẠY HỌC PHẦN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở LỚP 10 CHUYÊN SINH

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//