loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 6 (PHẦN 2).
- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 6 Phần 2 và các đề tài NCKHSPUD Sinh học THCS.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THCS hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học THCS đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 6 Phần 1 (Sinh học 6 Phần 1 ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6 (NCKHSPUD Sinh học 6), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Sinh học 6, Nghiên cứu tự học Sinh học , Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Sinh học . ...


Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 ( Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ... )

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THCS, Kho Sáng kiến kinh nghiệm THCS, NCKHSPUD Sinh học, sinh học, SKKN Sinh học, SKKN THCS, THCS

STT
Tuyển tập đề tài NCKHSPUD –SKKN Sinh học THCSSố trang
Tải về
1NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” để nâng cao kết quả học tập cho học sinh trong dạy học sinh học 6
41
Tải về
2NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Sử dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy Sinh học có nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện kĩ năng diễn đạt ngôn ngữ cho học sinh lớp 6 ở trường THCS.
35
Tải về
3NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Đổi mới phương pháp dạy học: Lồng ghép kiến thức giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9 trường THCS  xxx  thông qua bộ môn Sinh học
34
Tải về
4NCKHSPUD Sinh học THCS, SKKN Sinh học THCS: Vận dụng dạy học hợp tác bằng cách sử dụng hình động và phiếu học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh lớp trường THCS
23
Tải về

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//