loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 6 (PHẦN 1)
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 6 Phần 1
- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 6 Phần 16 và các đề tài NCKHSPUD Sinh học THCS.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THCS hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học THCS đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 6 Phần 1 (Sinh học 6 Phần 1 ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6 (NCKHSPUD Sinh học 6), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Sinh học 6, Nghiên cứu tự học Sinh học , Viết Tiểu luận Sinh học (Tiểu luận Sinh học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Sinh học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 ( Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Sinh học in luôn, đề tài NCKHSPUD Sinh học in được luôn ... )

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học THCS, Kho Sáng kiến kinh nghiệm THCS, NCKHSPUD Sinh học, sinh học, SKKN Sinh học, SKKN THCS, THCS

STT
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 (PHẦN 1)
Tải về
1
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 :PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 6 THCS
2
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : DẠY BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH CÁC KIỂU XẾP LÁ TRÊN THÂN VÀ CÀNH
3
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI “THÂN DÀI RA DO ĐÂU”
4
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : KINH NGHIỆM TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC HỢP TÁC TRONG NHÓM NHỎ Ở MÔN SINH HỌC 6
5
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : GIÚP HỌC SINH CÓ KỸ NĂNG THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM QUA  MỘT SỐ BÀI  DẠY Ở  SINH HỌC 6
6
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT CHO HỌC SINH TÌM TÒI KIẾN THỨC TRÊN KÊNH HÌNH SINH HỌC 6"
7
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH TÍCH CỰC HƠN TRONG HỌC TẬP BỘ MÔN SINH HỌC 6 THÔNG QUA VIỆC CHUẨN BỊ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC”
8
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN SINH HỌC 6   
9
SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC LỚP 6
10

SKKN MÔN SINH HỌC LỚP 6 : TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY CÁC DẠNG BÀI CẤU TẠO TRONG CỦA THƯC VẬT
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//