loading...

loading...
Dưới đây là bộ đề cương chuyên đề môn Vật lí lớp 12. Mỗi chuyên đề đều gồm phần tóm tắt lí thuyết, cách giải bài tập, bài tập minh họa có đáp án kèm theo. Các bài tập có lồng ghép các câu hỏi trong đề thi THPT Quốc Gia liên quan đến chuyên đề.


Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy môn Vật lí lớp 12 sử dụng trong quá trình dạy học trên lớp, dạy thêm môn Vật lí hoặc dành cho học sinh ôn tập, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học môn Vật lí.STT
Tên CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12
Tải về

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG   

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : SÓNG ÁNH SÁNG

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG( ban nâng cao)  

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : DAO ĐỘNG (200 Câu trắc nghiệm về dao động đã chọn lọc kỹ có đáp án)


 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : VẬT LÝ HẠT NHÂN ( 50 trắc nghiệm về vật lý hạt nhân đã chọn lọc kỹ có đáp án)


 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : CƠ HỌC (67 Câu trắc nghiệm về bài tập cơ học đã chọn lọc kỹ có đáp án)


 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : SÓNG CƠ (36 Câu trắc nghiệm về bài tập sóng cơ đã chọn lọc kỹ có đáp án)


 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : ĐIỆN XOAY CHIỀU (89 Câu trắc nghiệm về bài tập điện xoay chiều đã chọn lọc kỹ có đáp án)


 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : SÓNG ĐIỆN TỪ (58 Câu trắc nghiệm về bài tập sóng điện từ đã chọn lọc kỹ có đáp án)

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : TÍNH CHẤT SÓNG ÁNH SÁNG (43 Câu trắc nghiệm về bài tập tính chất sóng ánh sáng  đã chọn lọc kỹ có đáp án)

 1.  
CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12: PHẦN : LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (185 Câu trắc nghiệm về bài tập lượng tử ánh sáng  đã chọn lọc kỹ có đáp án)

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//