loading...

loading...
999 SKKN, NCKHSPUD, Tiểu luận chủ nhiệm tiểu học
999 SKKN, NCKHSPUD, Tiểu luận chủ nhiệm tiểu học


999 SKKN, NCKHSPUD, Tiểu luận chủ nhiệm tiểu học


STT

Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN,  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2


Tải về
6
Đề NCKHSPUD Công tác  chuyên môn  lớp 1:    Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiết luyện tập toán lớp 1

7
Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:  Rèn cho học sinh lớp 1 cách phát âm đúng

8
Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:    Rèn cho học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp thông qua phân môn tập viết

9
Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1: Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc đúng – đọc tốt cho học sinh lớp 1.

10
Đề NCKHSPUD Công tác chuyên môn lớp 1:   Rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1

loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//