loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 7 (PHẦN 2)STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 (phần 2)
Tải về
1
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Ở LỚP 7
2
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 7- PHẦN HÌNH HỌC
3
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :NGHIÊN CỨU SOẠN GIẢNG MỘT SỐ TIẾT LÝ THUYẾT VÀ TIẾT LUYỆN TẬP VỀ “TỶ LỆ THỨC” CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 THCS, CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH QUA CÁC BÀI DẠY.
4
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN GIẢI DẠNG “TOÁN CHIA HẾT” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THCS
5
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI LỚP 7 GIẢI DẠNG TOÁN “TÌM X TRONG ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI”
6
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :BỒI DƯỠNG ĐƯỢC CHO HỌC SINH KHẢ NĂNG “PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” TRONG MỖI GIỜ HỌC
7
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :PHÁT HIỆN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN
8
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM CHO HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 7
9
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 GIẢI BÀI TOÁN “TÌM X”  TRONG ĐẲNG  THỨC  CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI”
10

SKKN MÔN TOÁN LỚP 7 :MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH YẾU  KÉM  HỌC TỐT MÔN TOÁN

 Còn nữa.....
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//