loading...

loading...
TUYỂN TẬP CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 7 (PHẦN 1)


STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7
Tải về

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU, KÉM  MÔN TOÁN Ở LỚP 7A3

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:DẠY CÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ  BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:GIÚP CÁC EM HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 6 - 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT VÀI KINH NGHIỆM KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM CHO HỌC SINH KHI GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ TÍNH ĐIỂM, XẾP LOẠI HỌC LỰC THEO THÔNG TƯ 58/2011/TT-BGDĐT”

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHO PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY TOÁN THCS

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN  Ở TRƯỜNG THCS

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY PHẦN GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CHO HỌC SINH LỚP 7

 1.  
SKKN MÔN TOÁN LỚP 7:RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH SỬ DỤNG TÍNH CHẤT PHÂN PHỐI CỦA PHÉP NHÂN ĐỐI VỚI PHÉP CỘNG


Còn nữa......
loading...


Về trang chính - Inluon.net

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 
 
Khoa hoc su pham - NCKHSPUD - Sang kien kinh nghiem ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best|Loans-Cars-Auto
Top
//